De echte Symbolistische kunstenaar, met vooral mythologische bronnen. De schoonheid van de kunst zou bijdragen aan een cosmische harmonie, waarin morele en ethische nauw met esthetische waarden verbonden zijn. Zoals hier in de tekening Joris strijdt met de Draak, gemaakt in 1919!!!!!